Српска патриотска страница

Војна парада, Београд 2014
Слика преузета са: Fb_belgrade
————————————-
Military parade, Belgrade 2014
Picture taken from: Fb_belgrade

Војна парада, Београд 2014

Слика преузета са: Fb_belgrade

————————————-

Military parade, Belgrade 2014

Picture taken from: Fb_belgrade

Национални парк Тара, Србија
————————————-
Tara National Park, Serbia

Национални парк Тара, Србија

————————————-

Tara National Park, Serbia

Београд, Србија
————————————-
Belgrade, Serbia

Београд, Србија

————————————-

Belgrade, Serbia

Нови Сад, Србија
————————————-
Novi Sad, Serbia

Нови Сад, Србија

————————————-

Novi Sad, Serbia

Златибор, Србија
————————————-
Zlatibor, Serbia

Златибор, Србија

————————————-

Zlatibor, Serbia

Војна парада, Београд 2014

————————————-

Military parade, Belgrade 2014

Војна парада, Београд 2014

————————————-

Military parade, Belgrade 2014

Суботица, Србија
————————————-
Subotica, Serbia

Суботица, Србија

————————————-

Subotica, Serbia

У Београду се данас одржава војна парада “Корак победника” поводом обиљежавања 70 година од ослобођења Београда у Другом свјетском рату и стогодишњице почетка Првог свјетског рата. Почетак параде је предвиђен за 15:30 часова, а у првој војној паради у Београду после 29 година, код Палате “Србија” и на Дунаву учествоваће око 4500 припадника Војске Србије. 
————————————-
On the occasion of marking 70th anniversary of the liberation of Belgrade in World War II and 100th anniversary of the outbreak of the Great War, a Military Parade “March of the Victorious” will be organized today in Belgrade. The parade is scheduled to begin at 3:30 pm. The first military parade in Belgrade after 29 years will be held in front of the Palace Serbia and on the Danube River, with participation of 4,500 members of the Ministry of Defence and the Armed Forces of Serbia.

У Београду се данас одржава војна парада “Корак победника” поводом обиљежавања 70 година од ослобођења Београда у Другом свјетском рату и стогодишњице почетка Првог свјетског рата. Почетак параде је предвиђен за 15:30 часова, а у првој војној паради у Београду после 29 година, код Палате “Србија” и на Дунаву учествоваће око 4500 припадника Војске Србије. 

————————————-

On the occasion of marking 70th anniversary of the liberation of Belgrade in World War II and 100th anniversary of the outbreak of the Great War, a Military Parade “March of the Victorious” will be organized today in Belgrade. The parade is scheduled to begin at 3:30 pm. The first military parade in Belgrade after 29 years will be held in front of the Palace Serbia and on the Danube River, with participation of 4,500 members of the Ministry of Defence and the Armed Forces of Serbia.

Бања Лука, Република Српска
———————————-
Banja Luka, Republic of Srpska

Бања Лука, Република Српска

———————————-

Banja Luka, Republic of Srpska

Унутрашњост Храма Светог Саве у Београду би до 2022. године требало да буде у потпуности завршена. У Москви су договорени детаљи о завршетку највеће православне цркве у свијету, а радове које ће у виду донације од 30 милиона евра финансирати Русија изводиће 300 најбољих мајстора из Русије и Бјелорусије, којима ће руководити чувени руски академик Николај Мухин. Најфинијим мозаиком у српско-византијском стилу биће прекривено готово 17.000 квадратних метара површине купола и зидова.
————————————-
The interior of the Temple of Saint Sava in Belgrade should be fully completed by 2022. The details of the completion of the largest Orthodox church in the world were agreed a few days ago in Moscow, and the work that will be financed from the Russian donation of 30 million euros will be carried out by the best 300 masters from Russia and Belarus under the supervision of the famous Russian academician Nikolai Mukhin (Николай Мухин). The finest mosaics in the Serbian-Byzantine style will cover almost 17,000 square meters of the dome and the walls of the Temple of Saint Sava in Belgrade.

Унутрашњост Храма Светог Саве у Београду би до 2022. године требало да буде у потпуности завршена. У Москви су договорени детаљи о завршетку највеће православне цркве у свијету, а радове које ће у виду донације од 30 милиона евра финансирати Русија изводиће 300 најбољих мајстора из Русије и Бјелорусије, којима ће руководити чувени руски академик Николај Мухин. Најфинијим мозаиком у српско-византијском стилу биће прекривено готово 17.000 квадратних метара површине купола и зидова.

————————————-

The interior of the Temple of Saint Sava in Belgrade should be fully completed by 2022. The details of the completion of the largest Orthodox church in the world were agreed a few days ago in Moscow, and the work that will be financed from the Russian donation of 30 million euros will be carried out by the best 300 masters from Russia and Belarus under the supervision of the famous Russian academician Nikolai Mukhin (Николай Мухин). The finest mosaics in the Serbian-Byzantine style will cover almost 17,000 square meters of the dome and the walls of the Temple of Saint Sava in Belgrade.

У Србији се већ неко вријеме води несвакидашња борба народа са државом за спас храста чија се старост процјењује на 600 до 800 година, а који се нашао насред трасе ауто-пута у изградњи на релацији Београд-Прељина. Храст-запис у селу Савинац (општина Горњи Милановац), обима осам метара са крошњом од 40 метара, заузима површину од четири ара и спада међу највећа и најстарија стабла у Србији. Дрво постаје запис чином освештења, при чему се у његову кору урезује крст, и представља светињу за село на чијем подручју се налази. Вјерује се да ће онога ко се усуди да га посјече или на други начин оштети задесити велика несрећа. На њега се не смије пењати или под њим спавати, плодови му се не смију кидати нити гране ломити, па чак ни саме од себе отпале гране се не смију сакупљати. Из тог разлога се нико од радника не усуђује да машинама крене на вишевјековно дрво у чијој кори је исклесан крст. Судбина храста је и даље неизвјесна.
(Текст: Meet the Serbs)
————————————
For quite some time people in Serbia are leading an extraordinary battle against the state to save the oak whose age is estimated to be between 600 and 800 years, that found itself in the middle of the route of the highway Belgrade-Preljina which is in the process of construction. The oak-zapis (literally “inscription”) in the village Savinac (municipality of Gornji Milanovac), with the volume of eight meters and the crown of 40 meters, covers an area of four acres and it’s one of the largest and oldest trees in Serbia. A tree becomes a zapis by the act of consecration, whereby a cross is carved into the bark, and it represents a shrine to the village where it’s located. Folk tradition says that great misfortune will happen to anyone who dares to cut it down or to harm it in any way. One mustn’t climb on it or sleep under it, he mustn’t pick the fruits from it or break the branches, not even to collect the branches that fell off by themselves. For this reason, none of the workers dares to cut down the centuries old tree with a cross carved in its bark. The fate of the oak is still uncertain.
(Text: Meet the Serbs)

У Србији се већ неко вријеме води несвакидашња борба народа са државом за спас храста чија се старост процјењује на 600 до 800 година, а који се нашао насред трасе ауто-пута у изградњи на релацији Београд-Прељина. Храст-запис у селу Савинац (општина Горњи Милановац), обима осам метара са крошњом од 40 метара, заузима површину од четири ара и спада међу највећа и најстарија стабла у Србији. Дрво постаје запис чином освештења, при чему се у његову кору урезује крст, и представља светињу за село на чијем подручју се налази. Вјерује се да ће онога ко се усуди да га посјече или на други начин оштети задесити велика несрећа. На њега се не смије пењати или под њим спавати, плодови му се не смију кидати нити гране ломити, па чак ни саме од себе отпале гране се не смију сакупљати. Из тог разлога се нико од радника не усуђује да машинама крене на вишевјековно дрво у чијој кори је исклесан крст. Судбина храста је и даље неизвјесна.

(Текст: Meet the Serbs)

————————————

For quite some time people in Serbia are leading an extraordinary battle against the state to save the oak whose age is estimated to be between 600 and 800 years, that found itself in the middle of the route of the highway Belgrade-Preljina which is in the process of construction. The oak-zapis (literally “inscription”) in the village Savinac (municipality of Gornji Milanovac), with the volume of eight meters and the crown of 40 meters, covers an area of four acres and it’s one of the largest and oldest trees in Serbia. A tree becomes a zapis by the act of consecration, whereby a cross is carved into the bark, and it represents a shrine to the village where it’s located. Folk tradition says that great misfortune will happen to anyone who dares to cut it down or to harm it in any way. One mustn’t climb on it or sleep under it, he mustn’t pick the fruits from it or break the branches, not even to collect the branches that fell off by themselves. For this reason, none of the workers dares to cut down the centuries old tree with a cross carved in its bark. The fate of the oak is still uncertain.

(Text: Meet the Serbs)

"Хришћанско наслијеђе Косова и Метохије", књига коју објављује Епископски савјет Српске Православне Цркве у Сјеверној и Јужној Америци, је "живо свједочанство невероватних напора Српске православне цркве да створи духовну културу, очува своје споменике и сачува своје наслијеђе на Косову и Метохији". Ова монографија садржи текстове наших цијењених историчара, теолога, новинара, умјетника, и што је још важније, преведене историјске документе и повеље, као и разна историјска и скорија саопштења и извештаје о трагичној судбини нашег народа на Косову и Метохији. Више информација - http://bit.ly/1yJvFts.

(Извор: Meet the Serbs)

————————————-

“The Christian Heritage of Kosovo and Metohija”, a book published by the Episcopal Council of the Serbian Orthodox Church in North and South America, is “a vibrant testimony to the incredible efforts made by the Serbian Orthodox Church to create a spiritual culture, maintain its monuments, and preserve its inheritance in Kosovo and Metohija.” This monograph contains texts from noted Serbian historians, theologians, journalists, artists, and more importantly, translated historical documents and charters, and various historical and recent communiqués and reports of the tragic fate of the Serbian people in Kosovo and Metohija. More info –http://bit.ly/1yJvFts.

(Source: Meet the Serbs)

Слапови Крупе, Бања Лука, Република Српска
———————————-
Krupa Waterfalls, Banja Luka, Republic of Srpska

Слапови Крупе, Бања Лука, Република Српска

———————————-

Krupa Waterfalls, Banja Luka, Republic of Srpska